Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia lub odpowiedzialności cywilnej

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy:

  • mienia – obejmuje jego utratę lub zniszczenie
  • odpowiedzialności cywilnej – obejmuje szkodę wyrządzoną osobom trzecim
  • może być rozszerzona o assistance i wyposażenie

Ubezpieczenie majątkowe ma na celu zabezpieczenie finansowe w przypadku powstania szkód wynikających z określonych zdarzeń. Może być ono zawarte zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Przedmiotem ubezpieczenia są prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna wysokość odszkodowania po wystąpieniu szkody, jest ustalana na podstawie wartości mienia objętego ubezpieczeniem. Wartość nieruchomości oraz zakres ochrony mają kluczowe znaczenie przy określaniu ceny polisy majątkowej.

Koszt ubezpieczenia majątkowego zależy od wielu czynników. Oprócz wartości nieruchomości, wpływ na cenę mają również inne czynniki, takie jak: rodzaj i zakres ochrony, lokalizacja nieruchomości, profil ryzyka, historia szkód, indywidualne preferencje ubezpieczającego się oraz oferowane przez ubezpieczyciela zniżki czy rabaty.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie majątkowe może obejmować różne rodzaje mienia, takie jak nieruchomości, domy, mieszkania, budynki, przedmioty wartościowe, a także odpowiedzialność cywilną w przypadku wyrządzenia szkody innym osobom.

Dobór odpowiedniego ubezpieczenia majątkowego powinien uwzględniać indywidualne potrzeby i sytuację ubezpieczającego. Przed zakupem polisy warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli, zwracając uwagę zarówno na cenę, jak i na zakres ochrony oferowany w ramach polisy.

Mam nadzieję, że powyższe informacje są dla Ciebie pomocne. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy.

Zaufaj profesjonalistom

Zapewniamy bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu naszym Partnerom.

Chcesz poznać pełną ofertę? Skontaktuj się z nami!